היימישע ספּעמערס

פארווארט

טעלעפאָן און אינטערנעט באַנוצער ליידן זיך אָן אָהן אַ שיעור פון די ספּעמערס, וואָס באַלאַגערן אונזער לעבן מיט אומגעבעטענע טעלעפאָן רופן, טעקס מעסעדזשעס, אימעיל און סאָשעל מידיאָ ספּעם, א.ד.ג. איינער פאַרקויפט עפּעס, און דער צווייטער דאַרף א נדבה, דער דריטער איז מוחה איבער אַ זעלבס-באַשאַפענע פירצה, און דער פערטער וויל איר זאָלט אָפּשטעלן אייער לעבן און זאָגן אַ קאַפּיטל תהילים פאַר אַ איד וואָס איר האָט קיינמאָל נישט געהעט פון.

ווען זיי רופן אַ היים-נומער וואָס איז נישט אויף די "דו-נאַט-קאָל" רעגיסטרי, קען מען נאָך האַלב-וועגס פאַרשטיין. אָבער ווען זיי רופן אין די אַרבעט, סעלפאָון (אפילו איר האָט אומבאַגרעניצטע מינוטן), היים וואס האט זיך רעגיסטרירט נישט צו באקומען קיין רופן, קען מען דאס נישט פארגיבן!

די פאַרברעכער רייטן אויף די ערליכקייט פון די היימישע אידן וואָס ווילן נישט באַריכטן די אומערלויבטע שטערן פון פּריוואטקייט, און גייען אָן, ספּעציעל נאָכמער אויב איר בעט זיי אַראָפּצונעמען אייער נומער פון זייער ליסטע!

אַריינפיר

די בּלאַט וועט אויסרעכענען פּאַרשוינען וואָס מאַטערן אָפּ מענטשן מיט זייערע אומגעבעטענע מעסעדזשעס, סיי ווען זיי קומען אַריין פּריוואַט אויף וואַטסעפפ און סיי אויף גרופּס, ווי אויף טעלעמאַרקעטינג וואָס רופן אויף אייער סעלפאָון אָדער סיי וועלכע נומער וואָס איז רעגיסטרירט אויף די "דו-נאַט-קאָל" רעדזשיסטרי (אַרייגערעכנט שנאָרער). נישט יעדע מעסעדזש וואס איינער האָט נישט ליעב, הייסט ספּעם; עס מוז זיין עפּעס וואָס יענער ווייסט אַז קיינער וויל נישט זעהן, און פון אַ פּאַרשוין אדער אָרגאַניזאַציע מיט וועם איר האָט נישט קיין שייכות.

די סטאַנדאַרט

עס דאַרף אַראָפּגעשטעלט ווערן אַ סטאַנדאַרט, ווען עס הייסט ספּעם, און ווען עס הייסט נישט, אזוי וועט מען קענען צוריקהאלטן דאַס באַשמוצן מענטשן שלא ביושר.

ווען יא און ווען נישט

אז איינער שיקט אייך א לינק, אפילו א שנאר-לינק, און איר שפירט אז איר האט מיט אים גארנישט און יענער קען אייך נישט גענוג צו גריסן ווען איר טרעפט זיך אויף די גאס, הייסט עס ספּעם. אז איינער לייגט א לינק אויף א גרופ, הייסט עס ספּעם, אויסער אויב דאס איז א לינק גרופ. אבער אפילו אויף א לינק-גרופ, אויב איינער האלט אין איין איבערלייגן די זעלבע לינק(ס), ספעציעל אויב מ'האט אים געבעטן צו אפשטעלן, הייסט עס ספּעם.

פאָדערונגען

די פאלגענדע זענען פארלאנגט פון אייך ווען איר ווילט ארויפשטעלן א פּראָפיל.

  • קלארע דעטאלן איבער די ספעם אינצידענט
  • א בילד (סקרינשאַט) פון די אינצידענט

פּראָפילן

סאטמארע פאלאטישאנס

נומער: 347-775-2888
אקט: אוטאמאטישע ראבא-קאלס, אריינגערעכנט אויף סעלפאון נומערן
לעצטע אקט: 9/13/2018

 יענקל

נומער: +44-7534-842987
אקט: לייגט גרופ לינקס אויף אנדערע גרופס
לעצטע אקט: 9/7/2018

יוסף פריעדמאן

נומער: 917-716-5739
אקט: שיקט פריוואט שנאר לינקס צו אומבאקאנטע
לעצטע אקט: 8/31/2018

טראמפ פען

נומער: 347-578-5625
אקט: לייגט גרופ לינקס אויף אנדערע גרופס
לעצטע אקט: 8/28/2018
זיינע גרופעס: וואס איז נייעס

שלומי לעווי

נומער: +44 7526 699984
אקט: לייגט גרופ לינקס אויף אנדערע גרופס
לעצטע אקט: 8/30/2018
זיינע גרופס: The Top YouTube Vids 2018, Epic Prank Station 2018

יענקי גאלד

נומער: 347-796-0031
אקט: לייגט ארויף מענטשן אויף גרופס, אהן ערלויבעניש
לעצטע אקט: 8/30/2018
זיינע גרופס: Lev Choir Fans

זלמן

נומער: 347-766-7260
נומער: 845-323-5204 (sam)
אקט: לייגט ארויף מענטשן אויף גרופס, אהן ערלויבעניש
לעצטע אקט: 10/4/2018
זיינע גרופס: רייסערס

אומבאוואוסטער

נומער: 718-878-0730
אקט: לייגט ארויף מענטשן אויף גרופס, אהן ערלויבעניש
לעצטע אקט: 12/3/2018
זיינע גרופס: Good Whatsapp Group Links (געעפנט י"ב חשון תשע"ט, אקטאבער 21 2018)

משה קליין

נומער: 848-299-2700
אימעיל: moshekl418@gmail.com
אקט: לייגט ארויף מענטשן אויף גרופס, אהן ערלויבעניש
לעצטע אקט: 1/1/2019
זיינע גרופס: ליל ששי (געעפנט דעצעמבער 13 2018)

אשר שפירא (נאראל)

נומער: +44-7870-248263
אקט: שיקט פריוואט לינקס צו אומבאקאנטע
לעצטע אקט: 1/1/2019


ווי.סי.עף.

ווי.סי.עף. איז אַ פאָרמאַט וואס לאָזט אייך אַריינברענגען די גאַנצע ליסטע אין אייער טעלעפאָן ביכל, און אזוי אַרום ווען איינער פון די פאַרברעכער קומען אַריין פּריוואַט אדער אויף אייער גרופּ, קענט איר גלייך דערקענען אַז דער מוז אַראָפּגעוואָרפן ווערן.

די ווי.סי.עף. פייל

דאונלאוד די פייל


קאמאנטירט